World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / «Det er på tide å anerkjenne de panafrikanske kvinnenes bidrag til den globale økumeniske bevegelsen», sier kvinnelige ledere i Kirkenes verdensråd

«Det er på tide å anerkjenne de panafrikanske kvinnenes bidrag til den globale økumeniske bevegelsen», sier kvinnelige ledere i Kirkenes verdensråd

«Det er på tide å anerkjenne de panafrikanske kvinnenes bidrag til den globale økumeniske bevegelsen», sier kvinnelige ledere i Kirkenes verdensråd

Mary Anne Plaatjies van Huffel. Foto: Peter Williams/WCC

23 June 2016

av Kristine Greenaway

Kvinner av afrikansk opprinnelse har vært en styrke for den globale økumeniske bevegelsen i flere tiår, men får fremdeles ingen anerkjennelse alt de har bidratt med. Nå må dette endres, sier gruppen som har organisert et nettverk av panafrikanske teologer, lekfolk og presteskap innen Kirkenes verdensråd.

«Vi vil samle og synliggjøre fortellinger om panafrikanske kvinner, som kan hjelpe frem kvinnelige ledere nå og i fremtiden», sier Angelique Walker-Smith, medlem av Kirkenes Verdensråds sentralkomité. «Disse fortellingene blir så ofte glemt i den økumeniske historien og kirkehistorien.»

Walker-Smith har tatt initiativet til å samle PAWEEN (Pan-African Women’s Ecumenical Empowerment Network), som ble startet i november 2015 av Kirkenes Verdensråd. Nettverket skal fungere som en plattform for akademiske studier, åndelig refleksjon og tiltak for kvinner av afrikansk opprinnelse i alle verdensdeler.

Under møtene i sentralkomiteen i Trondheim denne uken, vil medlemmene av PAWEEN følge nøye med for å se hvor ofte panafrikanske kvinner blir hørt i plenumsdiskusjoner og hvor ofte de opptrer i lederroller.

I nettverket finner vi også den nåværende lederen for sentralkomiteen, Agnes Abuom. Hun er en utviklingskonsulent og teolog fra Kenya og den første kvinnen og afrikaneren i denne stillingen. Abuoms synlighet er absolutt i tråd med PAWEENs mål om å øke bevisstheten rundt bidraget fra panafrikanske kvinner til den globale økumeniske bevegelsen.

Mary Anne Plaatjies van Huffel, president for Afrika i Kirkenes verdensråd, mener PAWEEN vil være et viktig bidrag i Kirkenes Verdensråds arbeid med å oppmuntre til opplæring og utnevnelse av økumeniske ledere som gjenspeiler bredden av det globale kirkesamfunnet.

Plaatjies van Huffel, som er professor i teologi ved Stellenbosch University i Sør-Afrika, sier: «Jeg gleder meg til en fremtid der bredere perspektiver og responser blir hørt og inkludert i tiltaksplanene til Kirkens Verdensråd, til en tid der det handles i tråd med ordene, og der alles ord behandles like seriøst, uten hensyn til kjønn, rase eller opprinnelse.»

PAWEENS utkast til rammeverk nevner at fortellingene til tidligere og nåværende panafrikanske kvinnelige økumeniske ledere er en inspirasjonskilde for fornyede modeller for kvinnelig kristen ledelse i disse endrede tidene, der kirkene vokser i det globale sør og blir færre og mindre i nord. Den resulterende forskyvningen i kristendommens religiøse landskap understreker det økte behovet for opplærte og erfarne panafrikanske kvinnelige økumener, ifølge kjernegruppen i PAWEEN som har utarbeidet utkastet til rammeverk.

PAWEENs planer for akademiske bidrag til den globale økumeniske bevegelsen og støtte til kvinnelige ledere i årene som kommer, omfatter konferanser og seminarer i Afrika, Europa og Nord-Amerika samt publikasjoner i forbindelse med Bossey Ecumenical Institute og World YWCA.

Nylige drøftinger i Washington, D.C. om fattigdom og sult er det første høyprofilerte arrangementet om sosial rettferdighet som er knyttet til PAWEEN. Arrangementet fikk tittelen «Pan-African Women of Faith: Lifting Our Voices and Votes to End Hunger and Poverty» og ble holdt tidligere i juni med støtte fra Brød til verden, Kirkenes Verdensråd og Howard University’s Office of the Dean of the Chapel. Walker-Smith var hovedarrangør.

«Kirkenes Verdensråds pilegrimsvandring for forsoning og fred er et kairos-øyeblikk som kan styrke kirkenes forståelse for de panafrikanske kvinnenes bidrag til kirkehistorien og den økumeniske bevegelsen», mener Walker-Smith. «Under drøftingene i Washington var én dag satt av til en panafrikansk åndelig pilegrimsvandring for forsoning og fred, der noen av disse kvinnene ble husket i bønn og på steder som Den afrikanske union, den afroamerikanske kirken og den katolske kirken St. Teresa of Avila.»

PAWEEN

Kirkenes verdensråds sentralkomitémøte

Pilegrimsvandring for forsoning og fred

Filed under: