World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / ”Att gå är att göra en lång resa på en kort sträcka”

”Att gå är att göra en lång resa på en kort sträcka”

”Att gå är att göra en lång resa på en kort sträcka”

Biskop Eva Brunne, Svenska kyrkan, och Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan

08 July 2014

Biskop Eva Brunne, från Stockholm, är en av tre svenskar som ingår i Kyrkornas Världsråds centralkommitté, som möts i Genève 2-8 juli. Rättvisans och fredens pilgrimsfärd är den övergripande visionen för arbetet.

Eva Brunne berättar att för henne betyder pilgrimsvandringen inte enbart en vandring i skog och mark utan även att följa en annan människa, att finnas med i ett skeende.

”Jag är inte den som spontant ger mig ut och vandrar i skogen. Jag ser pilgrimsvandringen som en symbol för att uppleva saker med en annan människa, ” säger Eva Brunne.

Eva Brunne har ett uttryck som följt henne; ”Att gå är att göra en lång resa på en kort sträcka”. Det är detta det handlar om att ha tid, att tala med varandra och att följas åt. Man blir engagerade i varandras livsberättelser.”

Det högsta beslutsorganet

Eva Brunne innehar tillsammans med Celina Falk från Svenska kyrkan samt Sofia Camnerin från Equmeniakyrkan poster i centralkommittén för Kyrkornas Världsråd. Det är det högsta beslutande organet med 150 ledamöter i den globala kyrkogemenskapen. Vart åttonde år samlas de 345 medlemskyrkorna till en generalförsamling för att besluta om den kommande inriktningen.

”Jag ser detta uppdrag att vara med och leda Kyrkornas Världsråd som en pilgrimsvandring. Vi samlar över 500 miljoner kristna från hela världen. Vi, 150 ledamöter, ska tillsammans finna riktningen för verksamheten och rusta verksamheten för framtiden. Vi ska lära känna varandra och verksamheten”, säger Brunne.

Att vandra med varandra

Eva Brunne berättar att en målsättning från hennes sida är att lära känna de tre som hon delar bord med i plenum. Det är en ledamot från Ryssland, en från Kanada och en från Malaysia.

”Jag ser en pilgrimsvandring som att få följa en annan människa en bit på vägen. Vi väljer inte den vi vandrar med utan vi lär känna varandra under vägen. Det är min målsättning med mitt uppdrag i Kyrkornas Världsråd, att lära känna mina kollegor och verksamheten. ”

Eva Brunne vill gärna arbeta med utvecklingen av Kyrkornas Världsråd och de frågor som ligger henne nära är kvinnofrågor, gender och human sexuality . ”Det är svåra frågor som vi måste diskutera. Känslan efter generalförsamlingen i Busan är att vi har kommit mycket längre i våra samtal, det finns en ny värme och en lyhördhet. Vi börjar lära känna varandra på ett nytt sätt.”

Inspiration till Sverige

Med sig hem till Stockholms stift tar hon framförallt samtalsmetoden från pilgrimsvandringen -  samtalet när man vandrar med varandra, samtalar och det blir ett ömsesidigt lärande.

”Hela livet bygger på lärande. Jag vill lära mig mer och upptäcka nya saker. En nyfikenhet som jag bär med mig genom livet,”säger Eva Brunne.

En annan fråga som Eva Brunne bär med sig hem är ordet pilgrimsvandring och vad som ryms inom ordet. Känns som om det vidgats efter dessa dagar. Samtalen fortsätter på hemmaplan. Brunne har just inlett sin pilgrimsvandring med 149 andra ledamöter i Kyrkornas Världsråds centralkommitté.

Kyrkornas Världsråd är en kristen sammanslutning av 345 kyrkor vars huvudsakliga mål är kristen enhet, att kristna över världen ska samverka . Kyrkornas världsråd (KV) samlar kyrkor och samfund från 110 länder och representerar 500 miljoner kristna från olika traditioner.

Mer information om Kyrkornas Världsråds centralkommitté

Bilder: photos.oikoumene.org

Filed under: