World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / אל העיתונות: ה-WCC עונה לדיווחי מדיה מזויפים בנושא ישראל וה-BDS

אל העיתונות: ה-WCC עונה לדיווחי מדיה מזויפים בנושא ישראל וה-BDS

אל העיתונות: ה-WCC עונה לדיווחי מדיה מזויפים בנושא ישראל וה-BDS

שוק רחוב בירושלים. צילום: WCC

30 July 2019

מועצת הכנסיות העולמית (WCC) ביקשה לתקן כתבה שהופיעה בעיתון הניו יורק טיימסאשר כללה את ה-WCCבקרב התומכים בקמפיין הקורא להפעיל לחץ עלישראלבאמצעותחרםכלכלי,אקדמיותרבותי(BDS).

כתבה שפורסמה על ידי דוד מ. הלבפינגר, מייקל ווינס סטיבן ארלנגר, הופיעה במהדורת העיתון מתאריך ה-27 ליולי.

התיקון אשר הוגשלניו יורק טיימסציין ש"מועצת הכנסיות העולמית (WCC) איננה חברה בשום ברית אשר מקדמת חרם באופן כללי או חברה במה שנקרא לכאורה תנועת ה-BDS."

למעשה, מנהלת התקשורת של ה-WCC, מריאן אז'דרסטן אומרת, "כתבה זו היא מזויפת." ה-WCCלעולם לא קראה לחרם כלכלי על מדינת ישראל, היא מציינת, היא עובדת עם כנסיות וארגונים אחרים להביא לשלום צודק בפלסטין וישראל דרך כל האמצעים האפשריים שהינם לא אלימים, פוליטיים ודיפלומטיים.

ה-WCCתמכה במדינת ישראל מאז הקמתה בשנת 1948. המועצה קראה באופן מתמשך לסיום האלימות, הנכרות לכל סוגי האנטישמיות, מיגור של ההתנחלויות הלא חוקיות בשטחי פלסטין הכבושים ופתרון של שתי מדינות אשר יביא לסיום הקונפליקט באזור.

ה-WCCאיננה מקדמת פתרונות חרם המבוססים על לאומיות בהקשר זה או בכל הקשר אחר. היא גם לא תומכת בנקיטת אמצעים כלכליים נגד ישראל. יחד עם זאת, היא בעלת מדיניות ארוכה התומכת בחרם סחורות ושירותים עבור ההתנחלויות (הנחשבות באופן בינלאומי לאי חוקיות) בשטחי פלסטין הכבושים.

מועצת הכנסיות העולמית היא אחווה של 350 כנסיות חברות מרחבי העולם אשר מייצגות יותר מחצי מיליארד נוצרים מכל העולם. ה-WCCקוראת לחבריה לחפש אחדות, עד ציבורי משותף ושירות לאחרים בעולם בו התקווה והסולידריות הן הזרעים לצדק ושלום. ה-WCCעובדת עם אנשים מכל הדתות כאשר היא מחפשת תמיד פיוס במטרה לעולם צודק, שלוו ושווה יותר.

קראותקציר של מדיניות ה-WCCבנושא ישראל ופלסטין

מידענוסף בנוגע לעבודת ה-WCCבאזור פלסטין וישראל