World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / המועצה העולמית של הכנסיות חוזרת על בקשתה לקייםדו-שיח על מנת להגיע לפשרה ושהמקומות הקדושים יישארו פתוחים ונגישים לתפילה לכל דכפין

המועצה העולמית של הכנסיות חוזרת על בקשתה לקייםדו-שיח על מנת להגיע לפשרה ושהמקומות הקדושים יישארו פתוחים ונגישים לתפילה לכל דכפין

24 July 2017

המועצה העולמית של הכנסיות (WCC-מע"כ)קוראת לכל יושבי תבל להתכנס מחר לתפילה למען שלום צודק בארץ הקודש, ושכל המחיצות המונעות גישה חופשית למקומות תפילה יוסרו.

מע"כ שוב פועלת יחד עם מנהיגי הכנסיות בירושלים בפרסום בקשה דחופה זו למען השלום ושיחות פיוס בין הרשויות הישראליות והפלשתיניות. הרקע  לבקשה הינו הדרדרות במצב הביטחוני והתגברות האלימות בעקבות רצח שני שוטרים ישראליים שהביא לנקיטת אמצעים שגרמו להגבלת הגישה למקומות הקדושים בעיר.

המזכיר הכללי של מע"כ ד"ר אולב פיקסה טוויט  אמר: "אנו מתפללים ומתחננים בפני שני הצדדים שלאור המצב המסוכן שנוצר שישתדלו למצוא פתח להידברות ופתרון כדי שהגישה החופשית למקומות הקדושים לא תצומצם ושכל בעל אמונה שחפץ לשאת תפילה בכל מקום קדוש בעיר ובאזור יזכה לעשות זאת ללא הגבלה וישכון השלום. רק כך ניתן לעצור את תופעות האלימות ולעודד דו-קיום בתקופה זאת כשהמתח שרוי באוויר".

"המע"כ הזהירה זה מכבר שנקיטת אמצעים הפוגעים בחלק מהתושבים ומונעים גישה חופשית למקומות הקדושים בנקל תוביל לתוצאות חמורות, בלתי צפויות ובלתי נעימות בהתחשב באקלים המתוח והנפיץ השורר כעת.לדאבוננו, אזהרתנו זו לא הושמעה לשווא. על מנת למנוע הסלמה של האלימות, חייבים להסיר את השערים המגנומטריים המפרים את הזכויות של המתפללים לגשת למקומות הקדושים באופן חופשי", אמר טוויט.

לגבי ההתפתחויות האחרונות, סוכנויות הידיעות דווחו על שלושה אזרחים ישראלים נדקרו למוות בליל 21 ביולי בישוב שבקרבת מקום לעיר רמאללה, בעקבות הריגתם של שלושה פלשתינים מתפרעים ופציעתם של כ-200 באזור מזרח ירושלים והגדה המערבית באותו יום.

גל האלימות האחרון החל כאשר שלושה ערבים ישראלים ירו למוות בשני שוטרים ישראליים סמוך לכניסה למתחם מסגד אל-אקסה ב-14 ביולי, אבל בעקבות אמצעי הבטיחות המחמירים שנקטו השלטונות הישראליים, שהביאו להגבלת הכניסה למתחם, גברו המתחים. רבים מהאוכלוסייה הפלשתינית ראו באמצעים אלה איום על המרקם העדין של ההסדרים שהונהגו במתחם מאז שנתקבלו כסטטוס קוו במקום.

מע"כ מבקשת מכל הכנסיות בעולם להתאחד בתפילה מחר לפתרון צודק בירושלים ובארץ הקודש שיביא להשכנת השלום.  טוויט סיים: "מעה"כ משקיפה על המצב המתפתח בצער ובדאגה".

אנו עומדים מאוחדים יחד עם מוסלמים, יהודים ונוצרים, וביחד אנו מתפללים שהצדק והשלום ינצחו, ולא רק בשבוע זה אלא בכל השבועות, החודשים והשנים הבאים".

Filed under: