World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / חג השבועות הינו הזמן להתפלל לאחדות ולשלום אמיתי

חג השבועות הינו הזמן להתפלל לאחדות ולשלום אמיתי

חג השבועות הינו הזמן להתפלל לאחדות ולשלום אמיתי

© Ben Gray/WCC

06 June 2017

החברות והאחדות אותן חשו חסידי ישו, כאשר הם נאספו בחג השבועות להתפלל ביחד בירושלים בזמן פחד, היוותה "התחלה חדשה" עבור מטרת הכנסייה, הזכיר המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות העולמית (WCC) לכלל הנוצרים בעולם, בהיותו בארץ הקודש.

" דבר זה קרה לקהילה אשר חייתה בפחד. הם חיו תחת כיבוש ודיכוי... הסימנים של רוח הקודש המתוארים בסיפור חג השבועות באמת מראים לכיוון אחדות ושלום אמיתי", אמר המזכיר הכללי, הכומר דר. אולב פיסק טבית.

הוא דיבר בתפילה משותפת בירושלים עבור צדק ושלום בארץ הקודש ב-5 ביוני, בכנסיית הדורמיציון במהלך חגיגות חג השבועות.

התפילה, ביוזמת ראשי הכנסייה בירושלים, מתקיימת בכל העולם בציון 50 שנה מאז שישראל החלה את הכיבוש בירושלים המזרחית, הגדה המערבית, עזה ורצועת הגולן לאחר מלחמת ששת הימים בשנת 1967 בין ישראל ושכנותיה – מצרים, ירדן וסוריה.

ירושלים הינה עיר קדושה והיא היתה כזו עבור הנוצרים במשך מאות ואפילו אלפי שנים, אמר טבית, " וכך גם היום. עוקבי שלושת הדתות של אברהם, יהודים, נוצרים ומוסלמים רואים את העיר כקדושה ומתפללים בה לאל קדוש אחד."

מועצת הכנסיות העולמית קראה לנוצרים בכל רחבי העולם, בעת חגיגות חג השבועות, להצטרף לתפילה עבור הצדק והשלום.

"הרוח הקדושה יוצרת את חיינו בכל יום, מחדשת את פני האדמה, כנאמר במזמור 104. רוח האל, "האדון ונותן החיים", חייה בעולמינו כך שיש חיים בכל אחד מאיתנו", הסביר טבית.

טבית אמר שעל ידי תפילה לאל, האנשים אינם יכולים להתעלם מן ההשלכות על הדרך בה הם מתייחסים אחד לשני.

"ירושלים נושאת בתוכה את השלום. עדיין, אנו יודעים שאנשי ירושלים והאזור אינם חיים בשלום כיום. חג השבועות הנוצרי נחגג השנה באותו היום בו אנו מציינים 50 שנה מאז המלחמה שהביאה לכיבוש ירושלים המזרחית, הגדה המערבית ועזה."

טבית אומר, "הכיבוש לא הסתיים. הוא מתבטא בחוק צבאי, באפלייה והפרה של זכויות האדם. הוא גם מתבטא בבניית התנחלויות ותשתית אשר הינן נגד החוק הבינלאומי – ההופכות אותו יותר לאיכלוס מאשר לכיבוש. דבר זה צריך להפסק למען שלום אמיתי עבור כל האנשים החיים כאן, עבור פלסטין ועבור ישראל."

"התפילה לאל הופכת אותנו לאחראיים אחד לשני כיצירות האל, אשר נבראו בצלם האל. האל האחד קורא לנו לאחדות, לצדק ולשלום אחד עם השני... הרוח הקדושה יוצרת חיים לאחדות."

"כמו בחג השבועות הראשון, הפנים שלנו, הקולות שלנו והפעולות שלנו יכולים לבטא שבחים לאל בצורה שיכולה ליצור חברות ואחדות. ניתן לסגוד לאל ברוח ובאמת בכל מקום. זוהי הסיבה בגללה אנו מתפללים ביחד כאן – ובכל מקום אחר בעולם."

תפילת חג השבועות עבור אחדות ושלום אמיתי, מאת הכומר דר. אולב פיסק טבית

הורד תמונות באיכות גבוהה מן הטקס

סרטון: תפילה עולמית לשלום אמיתי בארץ הקודש

WCC קוראת לתפילה עולמית לשלום אמיתי בארץ הקודש (הודעת העיתונות של WCC מ-2 ביוני 2017)

תפילת חג השבועות לאחדות ושלום אמיתי בארץ הקודש מראשי הכנסיות ברחבי העולם

Filed under: