World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / מבית לחם, מזכ"ל ה-WCC: "ביחד אנחנו חזקים יותר"

מבית לחם, מזכ"ל ה-WCC: "ביחד אנחנו חזקים יותר"

מבית לחם, מזכ"ל ה-WCC: "ביחד אנחנו חזקים יותר"

© Marianne Ejdersten/WCC

09 December 2016

בדברים שנשא בבית לחם בערב ה-8 בדצמבר, המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות העולמית, הכומר ד"ר אולב פיקס טוויט, דיבר על האור שהיה בחג המולד הראשון באותה העיר, ומהי משמעות האור הזה בחיפוש העולמי אחר שלום צודק.

"החיפוש שלנו אחר שלום צודק הוא תגובה לקריאה להפוך לאור בעולם, דרך לשקף אורו של אלוהים, אורה של האמונה, התקווה והאהבה", אמר. "יש צורך בשלום צודק ברחבי כל העולם".

טוויט נשא את הדברים בוועידה המציינת את יום השנה השביעי של Kairos Palestine, קבוצה כלל נוצרית רחבה של מנהיגים פלסטינים נוצרים הקוראים למחויבות חזקה להשתתפות מלאה בהתנגדות יצירתית לסיום הכיבוש הישראלי. הוועידה, שנשאה את הכותרת "אמונה, צומוד והתנגדות יצירתית", כללה פורום של סוגיות תיאולוגיות בנוגע לצדק בנוסף לדיונים פרקטיים הנוגעים לאתגרים העומדים בפני תנועת Kairos Palestine.

השלום צריך להיות צודק על מנת להיות שלום אמתי לא רק בבית לחם, בפלסטין ובישראל, אלא גם בקולומביה, דרום סודן, קוריאה, אוקראינה ובמקומות אחרים בעולם, אמר. "לא ניתן לבסס שלום כזה על ידי שימוש בכוח, אלימות, כיבוש, חומות, אפליה והפרה של זכויות אדם. השלום צריך להיות צודק ולייצג את מה שנכון".

הקריאה לשלום היא לא סתם חלום מעורפל, אינטרפרטציה מסוימת של טקסט קדוש או אינטרפרטציה היסטורית, הוסיף טוויט. "היא יכולה להיות, והיא אכן כזו, מוגדרת בחוק בינלאומי ומאושררת בהצהרות בינלאומית של זכויות אדם, בתגובה לכישלונות העצומים ולטרגדיות של המאה האחרונה", אמר. "אנחנו חיים בתקופה שבה נראה כי הרבה אנשים מתעלמים מהסטנדרטים והכלים האלה לשלום צודק בין אנשים ובקהילות, בשווקים ובבריאה כולה".

אם אנחנו רוצים להיות האור בעולם, אנחנו צריכים לקרוא לדין וחשבון על הסטנדרטים המשותפים של החוק הבינלאומי שיכולים לעזור לבסס שלום צודק, הפציר טוויט.

"זה אומר שהכיבוש חייב להסתיים. זה אומר שהאלימות על כל צורותיה חייבת להסתיים, אלימות על ידי בודדים, ואף יותר מכך אלימות מאורגנת ואלימות צבאית. זה אומר שיש להגן ולכבד את הזכויות והכבוד של כל אדם".

הנאום המלא שנשא הכומר ד"ר אולב פיקס טוויט, בית לחם, 8 בדצמבר

Filed under: