World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / בית המשפט מורה על ביטול החרם הישראלי נגד מזכ״לית מועצת הכנסיות העולמית

בית המשפט מורה על ביטול החרם הישראלי נגד מזכ״לית מועצת הכנסיות העולמית

בית המשפט מורה על ביטול החרם הישראלי נגד מזכ״לית מועצת הכנסיות העולמית

Photo: Ivars Kupcis/World Council of Churches

17 October 2018

בית הדין לעררים בירושלים ביטל ב-17 באוקטובר את ההחלטה שהתקבלה ע״י המדינה לאסור את כניסתה של ד״ר איזבל אפאוו פירי, סגנית המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות העולמית ((WCC.

השופט פסק כי לא ניתן להחיל רטרואקטיבית את התיקון לחוק האוסר על פעילי חרם להיכנס לישראל וכי הנימוק שניתו לפירי בזמנו אינו מבוסס. בית הדין הורה על משרד הפנים להגיע להחלטה חדשה תוך 60 יום.

עו״ד מיכאל ספרד המייצג את פירי, אמר: ״היחס שניתן לתיקה של ד״ר איזבל אפאוו פירי ע״י משרד הפנים והמשרד לעניינים אסטרטגיים התאפיין לאורך כל הדרך ברשלנות ובאיוולות.״

״הם אסרו כניסתה של נציגה גבוהה של מועצת הכנסיות, המייצגת יותר מחצי מיליון נוצרים לישראל על בסיס מחקר המלא בטעויות ובאי-דיוקים, הם הציגו בפניה בזמן-אמת הסבר מוטעה והעלו בבית המשפט לעררים טענות שבמהותן מעודדות השתקת ביקורת פוליטית לגיטימית. בית הדין לעררים סיפק לרשויות הזדמנות פז לתקן את הטעויות שלהם ואת התנהגותן הלוקה.״

בית הדין הורה על משרד הפנים לספק ל-WCC את דו״ח משרד החוץ שהתנגד לאיסור הכניסה של פירי.

מזכ״ל WCC הכומר אולאב פיקסה טווייט אמר כתגובה ראשונית כי ״החלטתו של בית הדין מוכיח שכאשר אנו מקבלים לידינו עובדות ומתייחסים ברצינות לעבודה המאוד חשובה של ה-WCC ושל הכנסיות, זהו חלק לגיטימי וחשוב בשיח ובתהליך השלום.״

 

WCC: פעולותיה של ישראל נגד ההנהגה של WCC הינן בלתי צודקות, מפלות ולוקות בחסר הודעה לציבור מתאריך 6 בדצמבר, 2016

סולידריות עם כנסיות במזרח התיכון

תוכנית הליווי הכל-נוצרי של WCC בישראל ובפלסטין

יצירת קשר עם התקשורת: אנו צור קשר עם מנהלת התקשורת של WCC מריאן אג׳רסטן

(Marianne Ejdersten): mej@wcc-coe.org, +41 79 507 63 63.

Filed under: