World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / ה-WCC מחזקת את נקודת המבט שלה נגד האנטישמיות

ה-WCC מחזקת את נקודת המבט שלה נגד האנטישמיות

ה-WCC מחזקת את נקודת המבט שלה נגד האנטישמיות

אנשים מתאספים להתפלל ליד הכותל המערבי בירושלים הנחשב למקום הקדוש ביותר עבור היהודים. צילום: אלבין הילרט/WCC

20 January 2020

מועצת הכנסיות העולמית (WCC) עומדת איתנה כאשר היא רואה את "האנטישמיות כסותרת לגמרי עם המקצוע והמנהגים של הדת הנוצרית".

כבר בכנס ההיווסדות של ה-WCC בשנת 1948, המועצה תיארה את האנטישמיות כחטא נגד האלוהים ונגד האנושיות.

מאז ועד היום, ל-WCC יש היסטוריה ארוכה בעבודתה עבור צדק ושלום עבור כל העמים במזרח התיכון, ובמיוחד בפלסטין ובישראל.

האשמות טאטוא חסרות בסיס

"ה-WCC טענה כבר לפני זמן רב את הזכות שיש למדינת ישראל לקיום, בתוך הגבולות המקובלים על ידי הקהילה הבינלאומית," מסביר המסביר הכללי של ה-WCC, דר' אולב פיקס טבית.

האשמות הטאטוא האחרונות הטוענות שה-WCC – ביחד עם אמנסטי אינטרנשיונל ומשמר זכויות האדם –"לעתים קרובות תועה בתוך האזור האנטישמי", טבית מוסיף ש-"אנו מגנים בכל תוקף כל אלימות ודחיקה לשוליים המבוססות על דת, מוצא עדתי, גזע או כל ממד אחר של זהות או שייכות אדם מסוים."

"מה שבעיתי היא הנטייה בקרב קבוצות מסוימות לתאר כל ביקורת לגיטימית נגד מדיניות הממשל הישראלי כאילו עומדת מאחוריה אנטישמיות," אומר טבית.

בחודש יוני 2019, ה-WCC ערכה מפגש עם הוועדה היהודית הבינלאומית תחת השם "הנורמליזציה של השנאה: אתגרים עבור יהודים ונוצרים כיום."

טבית הדגיש שזוהי חובה משותפת לראות איך כל המנהיגים הדתיים והקבוצות הדתיות יכולים לנטרל את הנורמליזציה של השנאה בצורות פיזיות ומילוליות, ושהנוצרים והיהודים צריכים להראות את הערכים המשותפים שלהם ולהתייחס לנושא יחדיו.

במהלך הפגישה בחודש יוני, בתגובה לבקשות מן ה-IJCIC ואחרים שה-WCC תאמץ את הגדרת האנטישמיות של כוח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואה (IHRA), ה-WCC ביססה את עמדתה האומרת שהיא "תקבל הגדרה אשר תהיה מדויקת מספיק ומקובלת האופן מספיק רחב של האנטישמיות על מנת לזהות באופן ברור מקרים בהם ישנה באופן שניתן לגנות אותה, שנאה נגד יהודים בגלל היותם יהודים, ובו זמנית להגן על הזכות לביקורת לגיטימית על פעולות של יחידים, קבוצות או הממשל בישראל ולא לאפיין אותה באופן שגוי כ"אנטישמית"".

יחד עם זאת, "הגדרת ה-IHRA היא פשוט מעורפלת מדי" והיא "נכשלת במשימה המרכזית של כל הגדרה, לקבוע גבולות עבור דבר מסוים ולהבדיל אותו מן האחרים. היא נכשלת כאשר היא איננה מספקת בסיס שעליו ניתן יהיה להבדיל ביקורת לגיטימית, גם אם רעשנית, נגד מדיניות או פעולות מסוימות של הממשל הישראלי, מן ה-'חטא' של האנטישמיות.

תגובת ה-WCC בנוגע להגדרה של IHRA עבור האנטישמיות (30 באוגוסט 2018)

מנהיג ה-WCC מדבר על אנטישמיות, הגדרות ושיצוף פעולה עתידי (הצהרה לעיתונות של ה-WCC מ-22 ביולי 2019)

המזכיר הכללי של ה-WCC מדבר על חידוש הקשרים עם ה-IJCIV (הצהרה לעיתונות של ה-WCC מ-12 ביולי 2019)

Filed under: