World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / KV svarer på misvisende rapport fra NGO Monitor og dens kritikk av EAPPI

KV svarer på misvisende rapport fra NGO Monitor og dens kritikk av EAPPI

KV svarer på misvisende rapport fra NGO Monitor og dens kritikk av EAPPI

En ledsager sammen med en gjeter i Jordandalen, oktober 2018. Foto: Albin Hillert/KV

14 January 2019

Kirkenes Verdensråd (KV) har publisert et åpent brev til media som svar på en ny rapport fra NGO Monitor. Rapporten retter kritikk mot Det økumeniske ledsagerprogrammet i Palestina og Israel (EAPPI).

Media informerte KV om rapporten i forkant av at den ble offentliggjort. Den betegner EAPPI-programmet som «Kirkenes Verdensråds treningsleir for anti-Israel-forfektelse». KV har følgende kommentarer:

KV ble grunnlagt i 1948 og er et fellesskap av kristne kirker rundt omkring i verden som representerer en halv milliard kristne. KV er dedikert til kampen for kristen enhet og, i samme ånd, til å «bryte ned barrierer mellom mennesker, tilstrebe rettferdighet og fred, og opprettholde skaperverkets integritet». Ettersom Gud står ved de undertryktes og marginalisertes side, ønsker også KV, sammen med sine medlemskirker, å støtte slike folk, uansett hvor de befinner seg eller hva slags trostradisjoner de har.

Om arbeidet i Palestina og Israel

Dannelsen av EAPPI som en ledsagende tilstedeværelse er et svar på et spesifikt kall fra KVs medlemskirker i regionen. EAPPI ble opprettet som en respons på bekymringer som dessverre er spesifikke for denne regionen. En lignende metodologi har vært praktisert i forbindelse med konfliktene og de utbredte menneskerettighetsbruddene i Colombia.

EAPPIs målsetninger er å ledsage lokalsamfunn, å ha en beskyttende, internasjonal tilstedeværelse, å bevitne hendelser og omstendigheter, og å fremme en rettferdig fred for alle folk i regionen. Deres aktiviteter foregår, så vidt vi vet, i samsvar med alle gjeldende lover.

Situasjonen i Israel og Palestina er et av flere bekymrende fokusområder for KV. Andre aktuelle fokusområder er Syria, Irak, Koreahalvøya, Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo, Ukraina, Nigeria, Nicaragua og Colombia, for å nevne noen.

Om antisemittisme

Siden stiftelsesforsamlingen i 1948 har KV fordømt antisemittisme som en synd mot Gud og menneskeheten, og KV opprettholder dette standpunktet.

KV er oppmerksom på definisjonen av antisemittisme som brukes og fremmes av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Denne beskrives av IHRA som en «arbeidsdefinisjon som ikke er juridisk bindende». Vi vil bemerke at IHRAs retningslinjer refererer til «anvendelse av dobbeltstandarder ved å kreve en atferd av [Israel] som ikke forventes eller kreves av noen annen demokratisk nasjon». KV forventer at alle nasjoner respekterer og overholder internasjonale menneskerettigheter, humanitære lover og prinsipper.

Om menneskerettigheter og menneskeverd

KVs engasjement for fremming av fred og menneskerettigheter søker å ta stilling til de underliggende årsakene, ikke bare symptomene. Dette innebærer nødvendigvis forfektelse som i stor grad er politisk preget. KV er kritisk overfor urettferdig politikk og praksis, overfor vold og krenkelse av menneskeverd og menneskerettigheter i mange ulike sammenhenger.

Om boikott av varer og tjenester fra ulovlige bosetninger

KV fremmer ikke boikotter basert på nasjonalitet i denne eller noen annen sammenheng. KV fremmer heller ikke økonomiske tiltak overfor Israel. Derimot har KV et mangeårig politisk standpunkt om å boikotte varer og tjenester fra bosetninger (som internasjonalt betraktes som ulovlige) i okkuperte palestinske territorier.

For mer informasjon

Det økumeniske ledsagerprogrammet i Palestina og Israel (EAPPI)

Kort presentasjon av EAPPI

Les rapporten om KVs politikk fra 1948 til 2016

For spørsmål angående EAPPI eller intervjuforespørsler til KV:

Kommunikasjonsdirektør for KV, Marianne Ejdersten – e-post: mej@wcc-coe.org, mobiltelefon: +41 79 507 63 63

Ta kontakt med KV Media v/ Claus Grue – e-post: claus.grue@wcc-coe.org, telefon: +46 70 611 09 77

Filed under: