World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / התערוכה "פניה של התקווה" נפתחת בבריטניה

התערוכה "פניה של התקווה" נפתחת בבריטניה

התערוכה "פניה של התקווה" נפתחת בבריטניה

סם בחור, סופר, איש עסקים, פעיל. צילום: פול ג'פרי/WCC

31 July 2018

התערוכה "12 פניה של התקווה" נפתחה בנוטינגהאם שבבריטניה ב-6 ביולי בד בבד עם הכנס המרכזי של הכנסייה הרפורמית המאוחדת (URC). מועצת הכנסיות העולמית (WCC) החלה את הקמפיין "12 פני התקווה" התרים אחר #JusticeAndPeace ("צדק ושלום") בשנה שעברה לציון 50 שנה לכיבוש הישראלי של פלשתין.

התערוכה מבוססת על פניהם ועדותם הכתובה והמוסרטת של 12 ישראלים ופלשתינים מרקעים חברתיים ודתיים שונים. סיפורי התקווה המתועדים בתערוכה מעידים על כוח עמידתה של הנפש האנושית והכמיהה לחיים של שלווה.

דרק אסטיל הוא שהשיק את התערוכה בנוטינגהם מייד עם היכנסו לתפקידו כראש הוועד הכללי של ה-URC. תוך שהוא חושף את דמותו של סם בחור על גבי בימת הכנס הכללי, מר אסטיל ציין כי פגש במר בחור – פעיל באזור המנסה להשיג משאבים רבים יותר עבור פלשתין – וזו הסיבה שבחר להעלות את דמותו לבימה.

אסטיל סיים במסקנה זו: 'תהא נקודת הראות של כל אדם שתהא, אני בטוח שאנו, הכנסייה הרפורמית המאוחדת (URC), רוצים להיות מעודכנים בפרטים כדי שתהיה לנו היכולת לעזור במקומות שבהם אנו יכולים להציע את עזרתנו – וזאת על מנת להביא לשינוי לטובה."

ביטוייה המגוונים של התקווה כפי שנראו בקמפיין – מטרתם לסייע להגביר את המודעות לכיבוש המתמשך ולחיי האנשים הרגילים שנקלעו אליו. תוך שהיא מסבירה את חזון מועצת הכנסיות העולמית (WCC) דרך תערוכה זו, מריאן אג'דרסטן, מנהלת אגף התקשורת של ה-WCC, ציינה את חשיבותן של מילים ושל האופן שבו אנו מספרים את הסיפורים שלנו – דברים שיכולים או לסייע לקרב את השלום, או ליצור מחסומים גדולים. באופן פוטנציאלי, אמרה, "כולנו משכיני שלום. תקשורת שחותרת לשלום צודק נעוצה לגמרי בגישות שבהן אנו אוחזים."

אחת הנשים המוצגות בתערוכה, סמאר האשווה, אמרה בעדותה: "כשיש לי ספק לגבי יכולת ההתמודדות שלי עם שלום, אני נזכרת בנחישותה של סבתי, וכן של דודיי, דודותיי ובני דודיי, המתאמצים כולם לאמץ את החיים ולחגוג אותם למרות האפלה החריפה, הפלישות התכופות ותנאי המחייה הנוראיים בעזה."

אדם נוסף, מישל סבה (Michel Sabbah), אמר: "לולא הייתה לנו תקווה, לא היינו חיים. התקווה היא החיים, וההיסטוריה מעניקה לנו תקווה. הצדק יגבר."

Seek #JusticeAndPeace in the Holy Land

Faces of hope and moments of justice and peace) (הודעה לתקשורת של WCC מ-25 ביולי, 2017)

The United Reformed Church

Filed under: