World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / Kämpeupprörd över orättvisorna i världen

Kämpeupprörd över orättvisorna i världen

Kämpeupprörd över orättvisorna i världen

Berit Hagen Agøy,generalsekreterare för det Mellomkirkelig rådet i Norske kirken

08 July 2014

Berit Hagen Agøy, generalsekreterare för det Mellomkirkelig rådet i Norske kirken, har ett brinnande engagemang för att förbättra världen och kämpar mot de orättvisor som finns.

Engagemanget finns sedan barndomen när hon tillsammans med sin familj levde ett år i Uganda. I tonåren så väcktes ett engagemang för Sydafrika och arbetet mot apartheid.  Intresset förde Berit Hagen Agoy till olika uppdrag bland annat till en master om Sydafrika och en rad olika uppdrag inom kyrkan som ulandsinformation, arbete med mänskliga rättigheter och sedan som förtroendevald i Mellomkirkelig rådet i Norske kirken samt sedermera som generalsekreterare.  Det finns även en karriär utanför kyrkan som lärare i historia.

”Mötet med människorna i Sydafrika berörde mig djupt, att få möta människor som tar evangeliet på allvar och att få möta deras livsmod. Det är så lätt för oss i till exempel Norge som har allt att klaga ändå. Deras livsmod och livsglädje bär jag med mig”, säger Berit Hagen Agøy.

Hagen Agøy lyfter även fram den starka tillväxten som finns i kyrkorna i syd. I norra delen av världen så är det vikande intresse och engagemang. I syd ökar intresset. Det finns en tydlig önskan från Hagen Agøys sida att ta tillvara detta engagemang.

Religionsdialog viktig

Hemma i Norge så läggs just nu mycket kraft och energi på arbetet med religionsdialog mellan kristna, judar och muslimer. Ett oerhört viktigt arbete för att skapa en gemensam mötesplats och ett arbete som i hög grad påverkas av situationen i Mellanöstern, menar Hagen Agøy, som har ett stort engagemang för Mellanöstern.

”Jag berörs så starkt av den utsatthet som drabbar de kristna dagligen i regionen.  Jag tror inte vi riktigt förstått den utsatthet som finns och vad det betyder att Jerusalem töms på kristna.”

”Jag blir kämpeupprörd när jag besöker Augusta Victoriasjukhuset och möter patienter som ligger svårt sjuka utan möjlighet att få möta sina nära och kära på grund av det regelverk som finns. Det finns döende som inte kommer att få återse sin familj på grund av att de inte tillåts att besöka området. Det är så förnedrande och kränkande av människovärdet. Jag blir verkligen kämpeupprörd av att det är så”, säger Hagen Agøy.

Hagen Agøy har ett särskilt uppdrag att företräda Kyrkornas Världsråd tillsammans med Lutherska Världsförbundet för att föra dialog om markrättigheter i Israel/Palestina.

En samlande kraft

”Kyrkornas Världsråd behövs så väl i detta arbete att verka för fred och bekämpa orättvisorna i världen. Jag tror mycket på det globala världssamfundet och dess roll i framtiden. Det är viktigt att Kyrkornas Världsråd klarar av att samla sig och vågar fokusera sina resurser.”

Hagen Agøy tror att temat rättvisans och fredens pilgrimsväg kan öppna upp nya arbetssätt samt fokusera arbetet inom det globala samfundet på ett nytt sätt.

Fakta:

Mellomkirkelig rådet i Norske kirken har till uppdrag att samordna arbetet mellan den Norska kyrkan och andra kyrkor, kontakter med Kyrkornas Världsråd, Lutherska Världsförbundet och den Europeiska kyrkokonferensen. Berit Hagen Agøy efterträdde Olav Fykse Tveit som generalsekreterare för Mellomkirkelig rådet 2010.

Mer information om Norske kirkes mellomkirkelig råd

Filed under: