World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / Kyrkornas världsråd bjuder in till öppen workshop under World Water Week i Stockholm

Kyrkornas världsråd bjuder in till öppen workshop under World Water Week i Stockholm

25 August 2017

Som del av World Water Week i Stockholm bjuder Kyrkornas Världsråd (KV) nu in trossamfund, församlingar och allmänheten till en öppen föreläsning och workshop den 30 augusti, under titeln ”Water and Faith: Building partnerships to achieve the SDGs”. Evenemanget är öppet för alla, och organiseras i samarbete med Svenska kyrkan, Global Water Partnership, Stockholm International Water Institute, och Svenska insitutet i Alexandria.

Var: Rum Cabaret, Folkets hus, Barnhusgtan 12-14, Stockholm

När: 30 augusti 2017, 09.00-10.30

Vem får komma: Alla, särskilt trossamfund i Sverige. Ingen föranmälan eller registrering krävs.

”Det här upplägget har tagits fram för att informera och ge inspiration till olika trossamfund, församlingar, liksom individer i Sverige och världen över,” förklarar Dinesh Suna som samordnar Kyrkornas världsråds ekumeniska vattennätverk, “framför allt de som är engagerade i frågor som rör sociala utmaningar och miljö, både lokalt och globalt.”

“Trossamfundens breda och väletablerade nätverk utgör en stark grund för att påverka människors värderingar, tankar och beteenden i stora delar av världen,” berättar Suna. ”I synnerhet i de delar av världen där tillgången till vatten är satt som under störst press, vet vi att religionen ofta har en avgörande roll i människors vardag. Många engagerar sig redan idag i arbetet för en hållbar utveckling i vattenfrågor, och vi tror att det finns mycket vi kan vinna på ökat samarbete på den lokala, regionala, och globala nivån.”

Det är andra året i följd som ett evenemang hålls på temat Vatten och tro under World Water Week. I år ligger fokus på att presentera och reflektera över konkreta vattenrelaterade projekt som leds av trossamfund i olika delar av världen. Ett interaktivt upplägg är tänkt att främja såväl utbyte av erfarenheter som stärkt samarbete och dialog mellan trossamfund och andra aktörer i vattenfrågor.

Talar gör bland andra Adam Russell Taylor från The Faith-Based Initiative, World Bank Group; Dinesh Suna från Kyrkornas världsråds ekumeniska vattennätverk; Elizabeth Yaari från Stockholm International Water Institute; Henrik Grape från Kyrkornas världsråds arbetsgrupp för klimatfrågor; Francois Brikke från Global Water Partnership; Peter Weiderud från Svenska insitutet i Alexandria; och Munqeth Mehyar från EcoPeace Middle East.

Mer information: Water and Faith: Building partnerships to achieve the SDGs

Faith to play key role in achieving SDGs, says panel at World Water Week (pressmeddelande från 31 augusti 2016)

World Water Week Stockholm

Filed under: