World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / Norwegian

Nyheter fra Kirkenes Verdensråd på norsk

KV svarer på misvisende rapport fra NGO Monitor og dens kritikk av EAPPI

Kirkenes Verdensråd har publisert et åpent brev til media som svar på en ny rapport fra NGO Monitor. Rapporten retter kritikk mot Det økumeniske ledsagerprogrammet i Palestina og Israel.

Biskop Helga – diakonal apostel

Det er 500 år siden reformasjonen, og det har vært viet oppmerksomhet hele dette året. Mye har skjedd globalt; reformasjonen pågår kontinuerlig i kirkene rundt om i verden, og det føres samtaler om det å være kirke i dag og å nå ut med evangeliet. WCC News møter i år biskop Helga Haugland Byfuglien, som er en av de mest erfarne og ledende kvinnene blant verdens lutherske biskoper.

Tveit tar for seg globalt leiarskap på Verdas økonomiske forum

Under deltaking på Verdas økonomiske forum (World Economic Forum, WEF) i Davos, Sveits, frå 17. til 20. januar, oppmoda generalsekretær i Kyrkjenes Verdsråd Olav Fykse Tveit verdas leiarar til å ta ansvar for menneskeheita på grunn av rettferd og fred for alle.

Related Content:  Tveit addresses accountability in global leadership at World Economic Forum

Minoritetene må ut av mørket - bistanden må tilpasses for at den skal gjøre nytten

Et par sko er nødvendig, men ikke alle sko passer til alle føtter. Det samme gjelder bistand – det er nødvendig, men den må tilpasses for at den skal gjøre nytten. I dag passer ikke alltid bistanden som blir gitt, og i Syria og Nord-Irak er nettopp dette viktigere enn noen gang.

Related Content:  In Syria and Iraq, minorities must come out of the darkness

Å være menneske er å være sårbar

- Når vi omtaler funksjonshemmede som "de sårbare", styrkes vrangforestillingen om at mennesker uten funksjonshemninger er sterke og klarer seg selv.

Plenumsmøte om enhet understreker kirkens avgjørende betydning

Hva er status for den økumeniske søken etter en kristen enhet? Hvordan forholder dette seg til arbeidet for rettferdighet og fred? Hva kan vi si om Kirken i denne sammenheng?

Kirkenes verdensråd lanserer lærebok om misjonsarbeid

Lanseringen av en omfattende lærebok i misjonsarbeid markerer et viktig øyeblikk for Kirkenes verdensråds kommisjon for verdensmisjon og evangelisering.

Biskop Helga Haugland Byfuglien: Preses med mot og tydelighet

Den første kvinnelige preses i Bispemøtet i Den norske kirke sier hun har måttet lære å være tydelig på hvor hun står i kontroversielle saker, som homofile ekteskap – som hun støtter – samtidig som hun uttrykker respekt for synspunktene til kolleger som er imot.

Teologisk utdannelse er nøkkelen til å styrke kvinners stilling i kirken

Historier om kvinner i ledende stillinger i kirken er avgjørende for å forme en ny generasjon av kvinnelige pan-afrikanske ledere, fremholdt innledere på en samling under møtet I Sentralkomiteen i Kirkenes verdensråd.

Kirkenes verdensråds sentralkomité feirer sankthans i Norge

Bål på fjell og langs kysten og hyggelig samvær markerer dagen som tidligere var kjent som Jonsok (Johannesvake), men nå mest går under navnet sankthansaften (sankt Johannes’ aften), en feiring til ære for døperen Johannes.

Å lære om – og fra – pilegrimsvandring for rettferdighet og fred

Oppmuntring, inspirasjon og historiefortelling var deler av plenumsdiskusjonen om pilegrimsvandring for rettferdighet og fred på sentralkomitemøtet i Kirkenes verdensråd

«Det er på tide å anerkjenne de panafrikanske kvinnenes bidrag til den globale økumeniske bevegelsen», sier kvinnelige ledere i Kirkenes verdensråd

Kvinner av afrikansk opprinnelse har vært en styrke for den globale økumeniske bevegelsen i flere tiår, men får fremdeles ingen anerkjennelse alt de har bidratt med. Nå må dette endres, sier gruppen som har organisert et nettverk av panafrikanske teologer, lekfolk og presteskap innen Kirkenes verdensråd.

På Olavsvegen med blikk mot fortiden mens fremtidens kirker skapes

Olavsvegen, den lange pilegrimsleden fra Gamlebyen i Oslo til Nidarosdomen i Trondheim, var en mye brukt og populær rute, fulgt av pilegrimer gjennom 500 år, helt til reformasjonen. Veien ble restaurert og gjenåpnet i 1997.

Kirkenes verdensråds sentralkomité møtes i Trondheim

Sentralkomitémøtet i Kirkenes verdensråd 2016 ble åpnet i Trondheim 22. juni av lederen, Agnes Abuom fra den anglikanske kirke i Kenya.

Nærvær for å overvåke folkeretten i Det hellige land

De er der hver dag, hver måned, året rundt. Slik har det vært i de siste 14 årene. De finnes der som et naturlig innslag i den kaotiske tilværelsen i Israel og Palestina. Og deres nærvær blir satt stor pris på. De står for trygghet og stabilitet. Deres eneste våpen er pennen. De ser, de lytter, analyserer og rapporterer videre.