World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / Olav Fykse Tveit fortsätter som generalsekreterare för Kyrkornas Världsråd

Olav Fykse Tveit fortsätter som generalsekreterare för Kyrkornas Världsråd

03 July 2014

Den norske teologen Olav Fykse Tveit fortsätter som generalsekreterare för Kyrkornas Världsråd. Det beslutades enhälligt vid dagens möte med Kyrkornas Världsråds centralkommitté som möts 2-8 juli i Genève.  Olav Fykse Tveit utsågs till generalsekreterare hösten 2009 och har tjänstgjort i drygt fem år. Direkt efter beslutet så sa Olav Fykse Tveit;

"Jag känner mig väldigt välsignad över att få arbeta med dessa frågor och att få leda Kyrkornas Världsråd.  Det är en stor glädje att få fortsätta en period till."

Fykse Tveit säger att det har tagit tid att lära känna verksamheten. Den första perioden om fem år har ägnats till att söka nya arbetssätt, leda verksamheten, besöka medlemskyrkor samt planera generalförsamlingen, som är det högsta beslutande organet som möttes förra hösten i Sydkorea i Busan.

"Det har varit viktigt för mig att lära känna verksamheten för att se hur vi på bästa sätt som den världsvida kyrkogemenskapen kan arbeta och be tillsammans."

Fykse Tveit tillägger att det finns höga förväntningar på Kyrkornas Världsråd och att det ibland är svårt att leva upp till förväntningarna. Resurserna är begränsade men att det trots begränsade resurser går att göra mycket inom den globala kyrkogemenskapen. Men menar att mötet med centralkommittén denna vecka visar att det långsiktiga arbetet ger utdelning.

Inför den kommande perioden så ser Olav Fykse Tveit fram emot att arbeta vidare utifrån den strategiska planen som centralkommittén kommer att fastställa senare i veckan. Temat för kommande åttaårsperioden är ”En rättvisans och fredens pilgrimsfärd”

Fykse Tveit ser med stor förväntan och ödmjukhet på sitt fortsatta uppdrag;

"Att som global kyrkogemenskap få dela tro, be och arbeta tillsammans. Det är själva hjärtat i det ekumeniska arbetet.  Det finns så goda förutsättningar och det finns en tydlig roll för Kyrkornas Världsråd att spela i arbetet med fred och försoning. Som kyrkor tillsammans fortsätter vi att reflektera över vårt uppdrag idag och imorgon. Hur kan vi leva tillsammans i världen?"

Olav Fykse Tveit är 53 år, född i Norge, prästvigd och innehar en doktorsgrad i ekumenik.

Kyrkornas Världsråd är en kristen sammanslutning av 345 kyrkor vars huvudsakliga mål är kristen enhet, att kristna över världen ska samverka . Kyrkornas världsråd (KV) samlar kyrkor och samfund från 110 länder och representerar 500 miljoner kristna från olika traditioner. Mer information om Kyrkornas Världsråd samt bilder finns på www.oikuomene.org

Mer information om Olav Fykse Tveit

Filed under: