World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / Religiösa ledare samlas i samband med FN:s klimatmöte

Religiösa ledare samlas i samband med FN:s klimatmöte

Religiösa ledare samlas i samband med FN:s klimatmöte

The WCC President for Europe Rev. Dr Anders Wejryd, Archbishop emeritus, Church of Sweden Photo: Magnus Aronson/IKON

17 September 2014

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har bjudit in världens ledare till ett toppmöte den 23 september för att öka engagemanget i klimatförhandlingarna. Dagen innan möts religiösa ledare från de stora världsreligionerna för att överlämna ett gemensamt uttalande till FN. Svenska kyrkan kommer att ha en delegation på plats.

Uttalandet görs för att understryka att jordens framtids öde inte enbart handlar om politik och tekniska lösningar. Det handlar också om vårt sätt att se på jorden och vår livsstil att göra.

En av de religiösa ledarna som kommer närvara är förre ärkebiskopen Anders Wejryd, nu Europapresident i Kyrkornas Världsråd. På Anders Wejryds initiativ hölls i Uppsala 2008 ett liknande möte med företrädare för många av världens religioner och mötet i New York kan ses som ett led i att fortsätta det arbete som grundlades i Uppsala.

– Religioner bär på ett längre perspektiv än vad politiken gör idag. Därför är vår röst viktig för att visa på vårt ansvar och behovet av en rättvis fördelning som sträcker sig över generationsgränserna, säger Anders Wejryd.

Henrik Grape, Svenska kyrkans klimatexpert, finns också med i New York och har varit med i förberedelserna av mötet i den grupp som skrivit uttalandet som kommer att lämnas över.

– Klimatfrågans hela dimension har inte blivit tydlig än då vi alltför ofta bara tänker på den som en miljöfråga. Vi behöver förändra vårt sätt att tänka och leva och då spelar den tro vi lever i en större roll än vi kanske tror, säger Henrik och tillägger:

– Det är nu vi har chansen att skapa en bättre och rättvisare värld där vi lever mer hållbart.

Nästa viktiga tillfälle att komma överens om ett nytt klimatavtal är i Paris december 2015.

Interfaith Summit on Climate Change

Church of Sweden

Church of Sweden - the Christian Council of Sweden

The Interfaith Climate Summit 2008 in Sweden

Filed under: