World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / Swedish

Nyheter från Kyrkornas världsråd på svenska

WCC news in Swedish

Kyrkornas världsråd bjuder in till öppen workshop under World Water Week i Stockholm

Som del av World Water Week i Stockholm bjuder Kyrkornas Världsråd (KV) nu in trossamfund, församlingar och allmänheten till en öppen föreläsning och workshop den 30 augusti, under titeln ”Water and Faith: Building partnerships to achieve the SDGs”. Evenemanget är öppet för alla, och organiseras i samarbete med Svenska kyrkan, Global Water Partnership, Stockholm International Water Institute, och Svenska insitutet i Alexandria.

Related Content:  WCC holds public event at World Water Week in Stockholm

Kyrkornas världsråd ber om förbön för Stockholm

Kyrkornas världsråds (KV) generalsekreterare Olav Fykse Tveit fördömde terrorattacken i Stockholm, Sverige, den 7 april och sörjer förlusten av liv samt ber om förböner för offren, deras familjer och vänner.

Lokalt och globalt arbete räddar liv

Det regnar. Det är kallt och blåsigt. Det är höst i luften i norra Grekland. Vi har just anlänt till flyktinglägret Idomeni, i norra Grekland. Vintern som närmar sig är ett lika stort hot mot flyktingarna som smugglarna. Vintern innebär döden i värsta fall. Hittills har Grekland tagit emot över 500 000 flyktingar, bara 168 000 under september månad. Situationen är kritisk. Dessutom är de allra fattigaste kvar i Syrien och väntas anlända kommande månader. Grekland befinner sig i en finansiell kris och har haft tre val den senaste tiden. Grekerna kämpar med sin egen tillvaro men öppnar upp en varm famn för alla människor på flykt.

Närvaro för att bevaka folkrätten i det heliga landet

De finns där varje dag, varje månad året runt. Så har det varit de senaste 14 åren. De finns där som ett naturligt inslag i den kaotiska tillvaron i Israel och Palestina. Deras närvaro är uppskattad. De står för trygghet och stabilitet. Deras enda vapen är en penna, de ser, de lyssnar och analyserar och rapporterar vidare.

Klimat, tro och hopp - Trostraditioner tillsammans för en gemensam framtid

Deklarationen som undertecknades vid det interreligiösa mötet om klimatförändringar som ägde rum i New York 21-23 september: Som företrädare för olika trostraditioner och religioner uttrycker vi gemensamt vår djupa oro för följderna av klimatförändringarna för jorden och människorna. Allt detta har, enligt våra religioner, givits oss att gemensamt ta ansvar för. Klimatförändringarna är verkligen ett hot mot livet, den ojämförligt dyrbara gåvan som getts oss att ta ansvar för.

Religiösa ledare samlas i samband med FN:s klimatmöte

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har bjudit in världens ledare till ett toppmöte den 23 september för att öka engagemanget i klimatförhandlingarna. Dagen innan möts religiösa ledare från de stora världsreligionerna för att överlämna ett gemensamt uttalande till FN. Svenska kyrkan kommer att ha en delegation på plats.

Kyrkornas Världsråds röst är viktig

Kyrkornas Världsråd har enorma möjligheter med sin kraftfulla stämma med över 345 medlemmar och med stora kyrkor såsom den anglikanska kyrkan och den ryskortodoxa kyrkan som medlemmar, säger Kirsten Auken, från den Danske folkekirken och ledamot i Kyrkornas Världsråds centralkommitté och invald i kommunikationskommittén för Kyrkornas Världsråd som ska dra upp riktlinjerna för kommunikationsverksamheten kommande sju år.

”Att gå är att göra en lång resa på en kort sträcka”

Biskop Eva Brunne, från Stockholm, är en av tre svenskar som ingår i Kyrkornas Världsråds centralkommitté, som möts i Genève 2-8 juli. Rättvisans och fredens pilgrimsfärd är den övergripande visionen för arbetet.

Kämpeupprörd över orättvisorna i världen

Berit Hagen Agøy, generalsekreterare för det Mellomkirkelig rådet i Norske kirken, har ett brinnande engagemang för att förbättra världen och kämpar mot de orättvisor som finns.

Wejryd vill ge nya perspektiv i det globala klimatarbetet

Anders Wejryd, president för Kyrkornas Världsråd och ärkebiskop emeritus från Svenska kyrkan, har varit engagerad i klimatfrågan sedan 70-talets början i samband med oljekrisen. I september deltar han i ett interreligiöst toppmöte i New York som anordnas av Kyrkornas Världsråd. För att nå en vision om liv i Guds rike - en helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred så måste klimatfrågan tas på allvar. Det handlar om att värna skapelsen, men det är också en fråga om rättvisa och fred, menar Anders Wejryd.

Olav Fykse Tveit fortsätter som generalsekreterare för Kyrkornas Världsråd

Den norske teologen Olav Fykse Tveit fortsätter som generalsekreterare för Kyrkornas Världsråd. Det beslutades enhälligt vid dagens möte med Kyrkornas Världsråds centralkommitté som möts 2-8 juli i Genève. Olav Fykse Tveit utsågs till generalsekreterare hösten 2009 och har tjänstgjort i drygt fem år. Direkt efter beslutet så sa Olav Fykse Tveit;