World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / Teologisk utdannelse er nøkkelen til å styrke kvinners stilling i kirken

Teologisk utdannelse er nøkkelen til å styrke kvinners stilling i kirken

Teologisk utdannelse er nøkkelen til å styrke kvinners stilling i kirken

Berit Hagen Agøy, Angelique Walker-Smith, Mary Anne Plaatjies van Huffel. Foto: Marcelo Schneider / Kirkenes verdensråd

25 June 2016

by Kristine Greenaway with Ingeborg Dybvig

Historier om kvinner i ledende stillinger i kirken er avgjørende for å forme en ny generasjon av kvinnelige pan-afrikanske ledere, fremholdt innledere på en samling under møtet I Sentralkomiteen i Kirkenes verdensråd.

Budskapet er tydelig. Historier om kvinner med afrikansk avstamning som har arbeidet for den globale økumeniske kirkebevegelsen, kan berike den teologiske utdanningen og oppmuntre kvinner til å forberede seg på globalt lederskap.

På en frokostsamling i Trondheim fortalte kvinnelige teologer i sentrale lederroller i sine respektive kirker om kraften som ligger i historier som kan gi mot til å stå opp for rettighetene til kvinner, menn og barn.

Pan-African Women's Ecumenical Empowerment Network (PAWEEN) sponset arrangementet, som ble arrangert i forbindelse med møtet i sentralkomiteen i Kirkenes verdensråd som avholdes i Trondheim, en by som er kjent for sin tradisjon for å ta imot pilegrimer.

Lederen av PAWEEN, Angelique Walker-Smith, fortalte deltakerne at beslutningen om å koble nettverket til Kirkenes verdensråds program for økumenisk teologisk utdannelse, var tilsiktet. "Vi ønsker å bringe erfaringene våre sammen, og vi ønsker at de skal bli hørt i den teologiske utdannelsesdelen av rådet."

I introduksjonstalen til de tre innlederne kommenterte Berit Hagen Agøy I Mellomkirkelig råd for Den norske kirke: "Fokuset de har på å dele historier bringer tankene hen til en sterk norsk tradisjon der pilegrimene delte sine historier. De vandret, de satte seg ned og de delte sine historier. Vi må lære av hverandre på samme måte i dag ved å dele historier på tvers av landegrenser og kirker".

Innlederne er alle pionerer som har sine egne historier som er en del av kirkehistorien. Mary Anne Plaatjies van Huffel er den første kvinnen som ble ordinert til pastor i den nederlandske reformerte kirken i Sør-Afrika. Helga Haugland Byfuglien er den første kvinnelige preses i Bispemøtet i Den norske kirke, og Walker-Smith er den første afroamerikanske kvinne som har gjennomført doktorgradsprogrammet for prester ved Princeton Theological Seminary.

Plaatjies van Huffel, teologiprofessor ved Stellenbosch-universitetet i Sør-Afrika, erkjenner betydningen av formell teologisk utdannelse, men ønsker også å utvide diskusjonen til å inkludere refleksjon om hvordan lek-kvinner kan rustes til lederskap.

"Jeg undres hvordan vanlige kvinner og jenter i afrikanske menigheter ser sine muligheter i en verden der det stort sett bare finnes mannlige ledere? Det er en mangel på informasjon og muligheter for teologisk utdanning for de som ikke nødvendigvis ønsker å bli ordinert. Jeg tror vi kan bruke de vakre fortellingene i Bibelen til å trekke frem sterke rollemodeller og gode eksempler. Vi må ta med alle raser og klasser i historiefortellings-kretsen", fremholdt hun.

I Den norske kirke er det mange kvinner i viktige lederroller, fortalte Haugland Byfuglien til forsamlingen. I dag er 30 prosent av ordinerte prester i Den norske kirke og fire av kirkens 12 biskoper kvinner. Kvinner er også valgt til leder for Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og generalsekretær i Bibelselskapet.

"Dette gjenspeiler utviklingen av likestilling i vår del av verden. Men det skjedde ikke uten diskusjon, og til en viss grad har det også splittet kirken. Vi har fortsatt mindre lekmannsmiljøer som ikke er begeistret for kvinners lederskap", bemerker biskopen.

Det blir enda vanskeligere når Haugland Byfuglien møter andre kirkesamfunn. "Det finnes kirker som ikke er vant til kvinnelige prester. Det er noen ganger tungt å erfare. Jeg har blitt neglisjert og oversett, og det er ikke noen hyggelig opplevelse. Det er fristende å bare la være å kommentere det, men jeg tror vi må ta dette opp når det skjer. Hvis vi ikke gjør det, vil det ikke være lettere for de som kommer etter oss", sier biskopen.

Som en erkjennelse av hvor privilegert Den norske kirke er når det gjelder kvinners rett til å innta ansvarlige posisjoner, uttalte Haugland Byfuglien: "Vår situasjon forplikter oss til å dele våre historier og bidra overfor våre søstre i andre kirker. Vi kan bidra ved å snakke om retten vi har til å sitte ved samme bord og være synlige der."

Imidlertid mente biskopen at arbeidet med å åpne veien for kvinner inn i maktposisjoner i kirken ikke bare skal være kvinners ansvar. "Vi må innrømme at hvis vi virkelig skal få budskapet gjennom, er vi avhengige av å jobbe sammen med menn. Hvis ikke, kan vi sitte i konferanser, møter og fellesskap for kvinner, uten at noe kommer til å skje. Vi må være kloke, smarte og strategiske og også ha nettverk med menn."

Walker-Smith er enig. "Det er slik vi jobbet da vi lanserte PAWEEN i Washington, DC, og i den akademiske verden har vi selvfølgelig alltid hatt et nært samarbeid med menn, siden de har nytt godt av fordelene og privilegiene ved teologisk utdannelse."

Plaatjies van Huffel mante imidlertid også til forsiktighet. "Vi må også huske at kvinner fortsatt blir ekskludert. Derfor må vi ta opp strukturene vi jobber innenfor. Det finnes et glasstak. Vi må gå nye veier og finne ut hvordan vi best kan skape en ny kultur innenfor våre kirker", uttalte hun.

Fakta om PAWEEN:
Pan African Women's Ecumenical Empowerment Network (PAWEEN) ble startet i 2015 for å skape et verdensomspennende, levende nettverk for å støtte og styrke kvinner av afrikansk avstamning som et bidrag til Kirkenes verdensråds pilegrimsferd for rettferdighet og fred.

Mer informasjon:

Pan African Women Ecumenical Empowerment Network

Kirkenes verdensråds sentralkomité

Filed under: