World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / המזכיר הכללי של ה-WCC קורא לתוכנית טראמפ-נתניהו עבור פלסטין וישראל אולטימטום, לא נתיב אל השלום

המזכיר הכללי של ה-WCC קורא לתוכנית טראמפ-נתניהו עבור פלסטין וישראל אולטימטום, לא נתיב אל השלום

המזכיר הכללי של ה-WCC קורא לתוכנית טראמפ-נתניהו עבור פלסטין וישראל אולטימטום, לא נתיב אל השלום

החיים בעיר העתיקה, ירושלים. צילום: אלברט הילרט/WCC, 2018

29 January 2020

בתאריך ה-20 בינואר 2020 המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות העולמית (WCC), דר' אולב פיקס טבית, קרא לקהילה הבינלאומית לא לתמוך בהצעה של נשיא ארה"ב טראמפ וראש הממשלה הישראלי נתניהו לחלוקה של פלסטין וישראל – תוכנית אשר גובשה ללא השתתפות משמעותית מצד העם הפלסטיני.

"ה-WCC קוראת לחברי הקהילה הבינלאומית לא לתמוך בהצעה זו או להכיר ביישום שלה אלא אם כן ועד אשר יתבצע משא ומתן והסכמה לתוכנית טובה יותר עם נציגים של העם הפלסטיני, תכנית אשר תהיה בהתאם לעקרונות הבסיסיים של החוק הבינלאומי בנוגע לכיבוש לוחמני וזכויות האדם," אמר טבית. " הצעה זו גובשה ללא השתתפות משמעותית מצד נציגים של העם הפלסטיני, ובעיקר נמצאת בקו אחד עם המטרות המוצהרות של ישראל."

ההצעה, הנקראת "שלום לשגשוג: חזון לשיפור חייהם של הפלסטינים והעם הישראלי," הוצגה בתאריך ה-28 בינואר.

"היא מהווה אולטימטום, ולא פתרון אמיתי, בר-קיימא או הוגן," אמר טבית.

" בסופו של דבר, כל "פתרון" שאינו מבוסס על צדק ועל הסכם שבא בעקבות משא ומתן יהווה כפיה וכלי של דיכוי."

ה-WCC ממשיכה לעיין במסמך ולקבל ניתוחים ותגובות מן הכנסיות החברות ומן השותפים באזור. "הצעה זו מכירה בעובדה שכוח הוא צודק והיא מתעלמת מעקרונות החוק הבינלאומי, מן הצדק ונטילת אחריות," אמר טבית. "השטחים "הניתנים" לפלסטינים תחת תוכנית זו הן מובלעות קטנות ומבודדות ללא סמיכות של שטחים, מובלעות המופרדות על ידי יישובים ישראלים והמחוברות רק על ידי מעקפים הנמצאים תחת שליטה ישראלית."

ה-WCC מאמינה ש"פתרון שתי המדינות" הוא הנתיב הטוב ביותר קדימה לעבר דו קיום של הפלסטינים והישראלים בשלום. "אבל זהו חייב להיות פתרון ממשי של שתי מדינות, המחייב ייסוד של מדינה פלסטינית תקפה, עצמאית, השולטת על עצמה, כפי שמופיעה בהחלטות האו"ם הרלוונטיות, ולא פשוט להשאיר את המצב הנוכחי של הכיבוש והשליטה כדוגמה ל"מדינה" פלסטינית," אמר טבית. "אנו קוראים לממשלה הישראלית ולרשות הפלסטינית לשוב ולהתחייב לתהליך של דו שיח ומשא ומתן המבוססים על עקרונות אלו."

קראו את התשובה המלאה של המזכיר הכללי של ה-WCC

סולידריות עם כנסיות במזרח התיכון

Filed under: