World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / מועצת הכנסיות העולמית הביעה דאגה עמוקה מחרם איסור הכניסה של ישראל

מועצת הכנסיות העולמית הביעה דאגה עמוקה מחרם איסור הכניסה של ישראל

מועצת הכנסיות העולמית הביעה דאגה עמוקה מחרם איסור הכניסה של ישראל

כתובית: כנסיה בבית-לחם. ©Albin Hillert/WCC

09 March 2017

מועצת הכנסיות העולמית הביעה היום דאגה עמוקה מהצעת החוק החדשה שהעבירה הכנסת ביום שני, האוסרת הענקת אשרות לאזרחים זרים הקוראים לחרם כלכלי, תרבותי או אקדמי על ישראל או על התנחלויות בשטחים הפלסטינים. נראה כי 'חוק איסור הכניסה לישראל (מניעת אשרה מאדם שאינו תושב ישראל אשר קורא באופן פומבי להטלת חרם על ישראל)' איננו מבחין כלל בין הטלת חרם כללי על ישראל ובין הטלת חרם על מוצרים מן ההתנחלויות, אשר נחשבות במידה מרובה כבלתי חוקיות ע"פ החוק הבינלאומי.

"אם הדיווחים על תוכן הצעת החוק וכוונתה נכונים, הצעת חוק זו הינה רגרסיבית באופן מחריד", אמר מזכ"ל ה-WCC הכומר ד"ר אולאב פיקסה טווייט. "תהיה זו הפרה מובהקת של חופש הביטוי, עבור אלה הרוצים לבקר בישראל, עבור אלה החיים תחת הכיבוש, ועבור מי שמעוניין להשיג גישה לשטחים הפלסטינים. זוהי גם הפרה משמעותית של חופש הדת. בדיוק בגלל העקרונות הנוצריים שלנו ומה שאנחנו מלמדים, אנחנו במועצת הכנסיות העולמית סבורים כי רכישה וצריכת מוצרים שיוצרו בהתנחלויות הישראליות שבשטחים הכבושים הינה בלתי-מוסרית, ומאותה סיבה כנסיות רבות ונוצרים מסביב לעולם בוחרים לשלול חברות המפיקות רווח מהכיבוש הבלתי-חוקי".

טווייט ציין שאם הצעת החוק תיושם באופן חד-משמעי ע"פ התנאים שדווחו, "החקיקה הזו תגרום לכך שנציגי כנסיות רבות מרחבי העולם לא יוכלו להיכנס לשטחה של ישראל, לא יוכלו להצטרף לכנסיות שותפות ועמיתים נוצרים באזור, ולא יוכלו לבקר במקומות הקדושים לנצרות. החוק משפיע באופן פוטנציאלי על החופש הדתי של נוצרים רבים ברחבי העולם, ופוגע בנוצרים בישראל ובפלסטין. משמעות הדבר שאני, כמזכיר כללי של ה-WCC, לא אוכל עוד לבקר את הכנסיות החברות שלנו בישראל ובפלסטין, או לגשת לאתרים הקדושים".

ה-WCC – אשר 348 הכנסיות החברות בה מייצגות יותר מ-560 מיליון נוצרים בעולם – מעודדת את הכנסיות החברות שלה לשקול בקונטקסט המתאים להן אמצעים בלתי-אלימים למתן ביטוי להתנגדות לכיבוש, ולפעול למען שלום צודק בישראל ובפלסטין, בהתאם לעקרונות המוסר והתורה שהם מלמדים. המדיניות הספציפית וארוכת השנים של ה-WCC היא להזמין כנסיות החברות בה להחרים מוצרים מן ההתנחלויות הישראליות ולשקול מחדש את ההשקעות שלהן על-פי אותה פרספקטיבה, ורבות מהן אמנם פרסמו הצהרות בנושא ונקטו אמצעים בהתאם.

"ה-WCC מאשר ותומך בזכותה של ישראל להתקיים, דוחה ללא הסתייגות אלימות כדרך לפתרון הקונפליקט, ומתאר את האנטישמיות כחטא כלפי ה'", הדגיש טווייט. "אבל אנחנו, ביחד עם האו"ם והרוב הגדול בקהילה הבינלאומית, מחשיבים את הכיבוש הישראלי של שטחי פלסטין הנמשך 50 שנה כבלתי-חוקי. ועל בסיס זה, ה-WCC מעודד הטלת חרם על מוצרים מן ההתנחלויות הישראליות בשטחים הכבושים, שלילה של חברות המפיקות רווח מהכיבוש, והשקעה במיזמים פלסטינים היכולים לשפר את הכלכלה המקומית, אבל לא חרם כללי או סנקציות נגד ישראל".

"ה-WCC חותר לצדק שווה וכבוד לכל העמים, ושלום צודק עבור ישראלים ופלסטינים גם יחד", המשיך טווייט, "אבל החקיקה הזו מייצגת סוג של בדלנות שאיננה באינטרס של ישראל כמי שחברה בקהילה הבינלאומית, שלא לדבר על התושבים באזור. זהו שינוי קריטי באופן שבו ישראל מנהלת את יחסיה עם שאר העולם. אני מקווה ומתפלל שזו לא תהיה המדיניות והנוהל של הממשלה בסופו של דבר".

 

כנסיות חברות במזרח-התיכון

תוכנית ליווי אקונמית בפלסטין ובישראל

Filed under: , ,