World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / WCC, IJCIC מסכימות להשיב את היחסים הרשמיים, לחזק את התקשורת

WCC, IJCIC מסכימות להשיב את היחסים הרשמיים, לחזק את התקשורת

WCC, IJCIC מסכימות להשיב את היחסים הרשמיים, לחזק את התקשורת

תמונה: מריאן אדרסטן/מועמת הכנסיות העולמית

28 June 2019

מועצת הכנסיות העולמית (WCC) והוועדה היהודית הבינלאומית ליחסים בין דתיים (IJCIC) נפגשו באופן רשמי בין התאריכים 25 ו-27 ביוני בפריז.

פגישה זו, תחת הנושא "הנורמליזציה של השנאה: אתגרים העומדים בפני יהודים ונוצרים כיום", התרחשה בזמן מאתגר הן לחיים הדתיים באופן כללי והן לכל אחת מן הקהילות שלנו בהקשרים המגוונים שלהן", אומרת הצהרת עיתונות אשר שוחררה על ידי שתי הקבוצות.

"בין הנושאים אשר היוו גורם מאפיין בפגישה זו היו: עליית תנועות שנאת זרים לאומיות בחלקים רבים בעולם; חשדות בנוגע למטרותיהן של קהילות ומוסדות דתיים, במיוחד באירופה; התחייה מחדש של האנטישמיות הגלויה; הרלוונטיות של הפחד מפני המוסלמים; גישות אנטי-נוצריות חדשות העולות אל השטח; חוסר הפתרון המתמיד של הסכסוך הישראלי-פלסטיני; עוינות לעבר קבוצות מיעוט רגישות בכל רחבי העולם;  והארוזיה המחרידה של החברה האזרחית במקומות רבים ובצורות שונות." אומרת הצהרת העיתונות. "אנו מזועזעים במיוחד בגלל העלייה אשר התרחשה לאחרונה במספר ההתקפות הרצחניות אשר התרחשו במקומות תפילה בחלקים שונים של העולם."

בשיחות בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הייתה הכרה בעובדה שלפעמים שרר מתח גדול מאוד בין עמדות ה-WCC ועמדות ה-IJCIC. "פגישה זו התקיימה עם ההכרה של ההתפתחות הן של תקשורת מועילה יותר  והן של הדרך בה ההבדלים מועברים אל הציבור," אומרת הצהרת העיתונות.

"שיחות אלו בפריז אופיינו בפתיחות, כנות וניסיון אמתי להזדהות באופן מלא עם המידה שבה נושאים אלו חשובים ליהודים ולנוצרים כאחד."

הקבוצות התמקדו גם באתגר המשותף להן להתייחס לחוסר הצדק בעולם. "המסורות הדתיות שלנו מחייבות אותנו לכבד את השלמות והאנושות של כולם, לברך ולטפל בזר, ולעמוד בפני כל רע. אנו חיים בזמנים בהם הדבר מצריך את תשומת הלב האמיצה שלנו," אומר הטקסט.

שתי הקבוצות חקרו גם את הדרכים בהן, על ידי עבודה משותפת, "התמיכה וההתערבויות שלנו עלולות להוות כוח על מנת לקדם את הטוב בעולם. אנו מחויבים להתייחס אל ולהילחם בכל הצורות התומכות בנורמליזציה של השנאה, כולל אנטישמיות והתקפות על קהילות דתיות. נושאי שיתוף הפעולה הפוטנציאלי כללו: חינוך משותף; נושאים הקשורים לסביבה; וצדק הקשור למגדר מסוים."

הפגישה ההיסטורית הסתיימה עם מחויבות משותפת להמשיך את התקשורת הגלויה והפתוחה באופן סדיר, על מנת לסייע למאמצים המשותפים להשפיע על השינוי אשר זוהה בפגישה, " ולהיפגש בטווחי זמן סדירים כך שנוכל להתקדם עם האחריויות המשותפות שלנו אל הקהילות שלנו ואל העולם." מסיים הטקסט.

 

קראו את הצהרת העיתונות

הוועדה היהודית הבינלאומית ליחסים בין דתיים (IJCIC)

Filed under: