World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / ארגון הכנסיות העולמי מצטרף לבקשת הכנסייה של ירושלים לאפשר המשך גישה חופשית לתפילה במקומות הקדושים

ארגון הכנסיות העולמי מצטרף לבקשת הכנסייה של ירושלים לאפשר המשך גישה חופשית לתפילה במקומות הקדושים

ארגון הכנסיות העולמי מצטרף לבקשת הכנסייה של ירושלים לאפשר המשך גישה חופשית לתפילה במקומות הקדושים

Photo: Peter Williams/WCC

20 July 2017

מנהיגי הכנסיה בירושלים קוראים להמשך קיום הסטטוס קוו ההיסטורי כדי להמשיך לקיים את הייעוד ההיסטורי המאפשר גישה למסגד אל-אקצה והחצר שלו, וכן לאתרים קדושים אחרים בעיר

במכתב פתוח, פטריארכים וראשי כנסיות מקומיות בירושלים, הביעו דאגה מפני השינוי בסטטוס קוו ההיסטורי של אתרים קדושים בעקבות אלימות והתפתחויות אחרות סביב המקדש. "איום כלשהו להמשך קיומו ושלמותו [של המסגד] יכול בקלות להוביל להשלכות חמורות ובלתי צפויות שאינן רצויות בהתחשב באקלים הדתי הקשה הקיים היום," נאמר במכתב.

ראשי הכנסיות יצאו בקריאה לאפשר את המשך הגישה החופשית לתפילות, בעיקר עבור אלפי האנשים המגיעים להתפלל בו מדי יום שישי. בשבוע שעבר, לאחר ששלושה פלסטינים ושני שוטרים ישראלים נהרגו בקרב יריות באזור המקדש, משטרת ישראל סגרה את המקום וביטלה את תפילות הצהריים שלהיום שישי, זו הפעם הראשונה מזה עשורים.

מזכ"ל מועצת הכנסיות העולמית (WCC) בפועל, הכומר איון סאוקה, המכהן גם כסגן מזכ"ל ה-WCC ומנהל המוסד הנוצרי העולמי בבוסי, הפציר בחברי ה-WCC ובשותפיה להתאחד יחד ולהתפלל לפתרון צודק ושלו בירושלים.

"השמירה על הסטטוס קוו ההיסטורי והתמיכה בזכויות שוות עבור נוצרים, מוסלמים ויהודים לאתרים הקדושים קריטית כדי שאפשר יהיה לשמור על השלום ולמנוע את הסלמת האלימות," אמר סאוקה. "מניעת הגישה לאתרים הקדושים מאלפי אנשים שעברו כברת דרך גדולה כדי להתפלל אינה רק הפרה של הזכויות של האנשים הללו, אלא גם פעולה שהיא הרסנית עבור תהליך השלום השברירי ממילא."

סאוקה אמר כי יש למצוא פתרון צודק ושלו למצב לפני שעת הצהריים ביום שישי, שאז אמורים אלפי בני אדם להגיע למסגד אל-אקצה כדי להתפלל. "אנו עומדים בסולידריות עם המוסלמים, היהודים והנוצרים, ומתפללים למען צדק ושלום בר-קיימא, לא רק השבוע, אלא בשבועות ובחודשים הבאים."

ה-WCC מפגין סולידריות עם הכנסיות במזרח התיכון

הודעה מראשי הכנסיות של ירושלים ב-19 ביולי 2017

מידע נוסף:

"Seek #JusticeAndPeace in the Holy Land"

Filed under: