World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / WCC רודפים אחר #צדקושלום בארץ הקודש

WCC רודפים אחר #צדקושלום בארץ הקודש

20 June 2017

ההשקה מתרחשת במקביל לתחילתו של פרוייקט ייעוץ בינלאומי המתרחש בבית לחם. פרוייקט הייעוץ מציין עשר שנים לוועידת השלום הבינלאומית של ה-WCC שהתקיים בעמאן שבירדן, "כנסיות מתאחדות למען שלום וצדק במזה"ת", וכן 50 שנה מאז הכיבוש הישראלי של הגדה המערבית ושטחים אחרים, ו-100 שנה מאז הצהרת בלפור.

שנים עשר סיפוריהם של נשים וגברים מרקעים שונים משתפים בתקוותם לצדק ושלום באזור למרות העיכוב במשא ומתן והסבל שנגרם כתוצאה מן הכיבוש. נקודות המבט של ישראלים ופלשתינים בני שלוש הדתות הן דוגמאות מעוררות השראה לאומץ, החלטיות והאמונה ש"בסופו של דבר, האהבה והשלום ינצחו."

את 12 הפרופילים מלווים "50 רגעים של צדק ושלום" הסוקרים את הסולידריות הנוצרית ברחבי העולם עם תושבי ארץ הקודש, מאז שנת 1967 ועד היום. 50 הרגעים יתפרסמו באופן קבוע ויעקבו אחר "מסע העלייה לרגל" מן ההתייעצות בנוגע לתהליך השלום בבית לחם ועד "שבוע השלום העולמי" בפלשתין ובישראל שיתרחש בשבוע השלישי של ספטמבר.

"האופן הטוב ביותר לציין את הטרגדיה של 50 שנות כיבוש הוא להאזין מקרוב לאלה החיים תחת הכיבוש אשר חווים את ההשלכות הרות הגורל בחיי היומיום שלהם," אומר הכומר ד"ר אולאף פיקס טוויט, מזכ"ל מועצת הכנסיות העולמית. "12 קולות אלה, המבטאים תקווה, מדברים על אהבה ועל החלום לחיים משותפים עם אחרים בשלום. כוח זה יכול להניע לבבות ולהביא לשינוי היסטורי. בואו נאזין להם מקרוב ומי יתן ותקוותם תשפיע עלינו."

 

קמפיין "רודפי #צדקושלוםבארץ הקודש"

מועצת הכנסיות העולמית עומדת בסולידריות עם הכנסיות במזה"ת

Filed under: