World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / מועצת הכנסיות העולמית WCC מפצירה באיחוד האירופאי להביא התנגדות להצעת החוק "ירושלים רבתי"

מועצת הכנסיות העולמית WCC מפצירה באיחוד האירופאי להביא התנגדות להצעת החוק "ירושלים רבתי"

מועצת הכנסיות העולמית WCC מפצירה באיחוד האירופאי להביא התנגדות להצעת החוק "ירושלים רבתי"

Photo: Paul Jeffrey/WCC

26 October 2017

במכתב שהוגש ב-26 באוקטובר לאיחוד האירופי, מזכ"ל מועצת הכנסיות העולמית (WCC), הכומר ד"ר אולף פיקסה טווייט, הביע דאגה עמוקה מהצעת החוק "ירושלים רבתי" שלפיה הכנסת עשויה לחבל בפתרון שתי המדינות.

 

ההצבעה על החוק צפויה להיערך ביום ראשון, 29 באוקטובר.

 

ה-WCC מצדד מזה שנים בכינון שלום וצדק בין ישראל לבין פלשתין, טווייט הדגיש במכתבו.

 

"אנו חשים צער רב לנוכח הכיוון שאליו פונות ההתפתחויות האחרונות באזור, המרחיקות עוד יותר את השגת היעד, וחותרות תחת התקוות והשאיפות הלגיטימיות של עם שחי מזה 50 שנה תחת תנאי כיבוש," נאמר במכתב. "מסיבה זו, אנו עוקבים בדאגה מרובה אחר הצעת החוק "ירושלים רבתי" שלפיה עשויה הכנסת להפוך את פתרון שתי המדינות ליעד בלתי אפשרי."

 

כבני הדת הנוצרית, אמונתנו קוראת לנו להשמיע את קולנו במצבים שבהם יש יתירה נגד הכבוד האנושי וזכויות אדם, טווייט המשיך. "אנו חוששים שהצעת החוק "ירושלים רבתי" עלולה לסכן את זכויות האדם של האוכלוסייה הפלשתינית החיה במזרח ירושלים ושל הבדואים החיים באזור ג', וכן את האפשרות של פתרון שתי המדינות המתבסס על הגבולות שנקבעו בשנת 1967."

 

הצעת החוק מאיימת לדרדר את תנאי המחייה הן של הפלשתינים והן של הבדואים באזורים האמורים, כך כתב. "חשוב מאוד שהאיחוד האירופי, כגוף שיש לו קול מרכזי בנושאי חקיקה בינלאומית, ייקח על עצמו את האחריות למחות באופן תקיף נגד הצעת החוק," נכתב במכתב.

 

"בשם הכנסיות החברות במועצת הכנסיות העולמית ובשם החברות השותפות ברחבי העולם, אני קורא ומפציר בכם להשמיע את קולכם בדחיפות ובבהירות נגד היוזמה הרגרסיבית וההרסנית הזו, שיש לה כוח כל כך גדול לחתור נגד הפעילות שנוקט האיחוד האירופי עצמו בנושא כינון שלום צודק ובר-קיימא באזור."

 

מכתב לה.א. פדריקה מוגריני, הנציג העליון של האיחוד האירופי לענייני חוץ ומדיניות ביטחון (אנגלית)

הכנסיות החברות ב-WCC בישראל ובפלשתין

Filed under: