World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / השבוע העולמי לשלום שם דגש על אנושות ושוויון

השבוע העולמי לשלום שם דגש על אנושות ושוויון

השבוע העולמי לשלום שם דגש על אנושות ושוויון

גדר מפרידה את האזור הסמוך, בזמן שקבוצת אנשים חוגגת את חג הפסחא ביום ראשון של הר הזיתים בירושלים. תצלום: אלבין הילרט/WCC

20 July 2019

כאשר הנושא המדובר הוא ״אנושיות ושוויון ביצירת האל״, אנשים מאמינים בכל העולם מתעודדים להוות עדות חיה ע״י התכנסותם לתפילה ולפעולות של תמיכה במהלך השבוע העולמי לשלום בפלסטין ובישראל. ההתגלמות השנתית הזו של סולידריות ותקווה מתרחשת ב-15-22 בספטמבר וכרגיל, היא כוללת את היום הבינלאומי לשלום ב-21 בספטמבר.

״המצב בפלסטין ובישראל נותר ללא שינוי, ואנשים ממשיכים לסבול. הדבר משפיע על עתיד כולם באזור, מכחיש את הכבוד האנושי השווה עבור כל האנשים, ובכל האספקטים של יצירתו של ה׳. אע״פ שכולנו נוצרנו בצלם אלוהים, הכיבוש הצבאי והפעולות המפלות שלו מהוות מכשול למלאות של החיים עבור כולם ביצירת האל״, אומר המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות העולמית (WCC), הכומר ד״ר אולאב פיקסה טווייט.

במהלך השבוע העולמי לשלום, הוא מקווה לראות אנשים בעלי אמונה מתאחדים יחד בתפילה, באירועים חינוכיים ובפעולות תמיכה לשלום צודק ובר-קיימא עבור פלסטינים וישראלים כאחד.

הנושא השנה נבחר לשים תיגר על גזענות, שנאת אדם, יצירת סטיגמות ואי הכללה המונעת ע״י מדיניויות פופוליסטיות ונטיות מתפתחות אחרות. המטרה היא להוות השראה ולהחיות את הדאגה לכבודם של כל האנשים באופן שווה, ללא קשר להבדלם האתני, הדתי או הפוליטי, ואת המאבק להתממשותן של זכויות אדם שוות ובסיסיות לכולם.

״לנושא יש דחיפות מיידית מיוחדת בקונטקסט של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני והחיפוש הבלתי ממומש לשלום בר-קיימא המבוסס על ההכרה בזכויות הבסיסיות עבור כל האנשים באזור״, טווייט מוסיף.

 

 

השבוע העולמי לשלום בפלסטין ובישראל

הערה לגבי המושג השלם: WWPPI 2019 pdf

Filed under: